PRIMARIA COMUNEI SAUCA

Judetul Satu Mare

AGRICULTURA

    Profiliul economic al comunei este predominant agricol.
    Agricultura este organizata in mare parte pe gospodarii individuale si asociatia agricola care presteaza servicii agricole catre populatie.
    Activitatile agricole sub forma de societati agricole sunt prestate de urmatoarele societati:
 • SC Voiagerul SRL
 • SC Silvasana SRL
 • AF Pereni N.,
 • AF Pereni St.,
 • AF Horvath,
 • AF Helas.
    Conform datelor statistice suprafata agricola este de 3582.16 ha, ceea ce reprezinta 67.97% din suprafata totala a comunei.
    Suprafata arabila se imparte dupa cum urmeaza:
arabil 2306.56 ha 64.39% din total
fanete 216.99 ha 6.06% din total
vii 138.86 ha 3.88% din total
livezi 108.07 ha 5.80 % din total

    Suprafata arabila a fost cultivata in anul 2002 cu urmatoarele culturi principale:
 • porumb,
 • grau,
 • orz,
 • floarea soarelui,
 • cartofi,
 • ovaz,
 • productia gospodariilor principale.
    Productiile obtinute au fost bune si medii raportate la hectar.
    Numarul de animale la nivelul anului 2002 se prezinta dupa cum urmeaza:
 • bovine - 664 capete
 • cabaline - 114 capete
 • ovine - 889 capete
 • porcine - 1334 capete
 • pasari - 2530 capete.
    Productia de fructe este dominata de pomicultura din teritoriul administrativ al comunei cu urmatoarele specii dominante:
 • meri,
 • peri,
 • gutui,
 • pruni,
 • caise,
 • piersici,
 • ciresi,
 • visini,
 • nuci.